Read

โควิดสะท้อนวิกฤติขาดแคลนครูในสหรัฐ

โควิดสะท้อนวิกฤติขาดแคลนครูในสหรัฐ

อาจกล่าวได้ว่า หนึ่งในธุรกิจที่เติบโตได้ในภาวะวิกฤติโควิด-19 คือ เทคโนโลยีแพลตฟอร์มออนไลน์ ในวงการการศึกษาเองธุรกิจการเรียนออนไลน์ก็เติบโตจนได้รับความสนใจจากนักการเมืองและนักธุรกิจ อย่างเช่น Elevate K-12 ธุรกิจการศึกษาทางไกลของสหรัฐอเมริกาที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจดังกล่าวคือ การแก้ปัญหาขาดแคลนครูในพื้นที่รายได้ต่ำ

การขาดแคลนครูเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้กำกับการในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ โดย Frontline Education ซึ่งเป็นองค์กรจัดหาและอบรมนักการศึกษา ได้ทำการสำรวจโรงเรียนกว่า 1,200 แห่ง พบว่า โรงเรียนในเมืองมีอัตราขาดแคลนครู 75 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในชนบทและชานเมืองขาดแคลนครู 65 และ 60 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ สตีเฟน รอเบลสกี (Steven Wrobleski) เผยว่า โรงเรียน Lasalle Peru Township High School ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของชิคาโก มีอัตราการเข้าสมัครตำแหน่งครูน้อยลงมาก โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี ในขณะที่โรงเรียนกำลังจะเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2021 ครูที่มีอยู่อาจจะต้องรับภาระในการสอนมากขึ้น อีกทั้งครูหลายคนก็อาจจะใกล้เกษียณแล้ว 

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวมีหลายประการ เช่น ผู้สมัครเป็นครูมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ หรือจำนวนผู้จบการศึกษาครูมีน้อยลง แต่ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือ การที่อาชีพครูมีเงินเดือนและสวัสดิการน้อยกว่าอาชีพอื่นๆ สิ่งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความเหลื่อมล้ำระหว่างรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่ทำให้หลายโรงเรียนขาดงบประมาณการศึกษา แต่ละโรงเรียนทั่วประเทศได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ และวิธีการหารายได้ของแต่ละโรงเรียนก็แตกต่างกันไป ทำให้มีงบประมาณไม่เท่ากัน 

ศูนย์กฎหมายการศึกษาชี้ว่า รัฐควรจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้มากขึ้นสำหรับเขตที่มีรายได้น้อย เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทียบเท่ากับเขตที่มีรายได้สูง ซึ่งนั่นอาจหมายรวมถึงการมีงบประมาณจ้างครูที่มีคุณภาพด้วย บางโรงเรียนในรัฐอิลลินอยส์อาจเลือกจ้างครูจากต่างประเทศเพิ่ม ผ่านโครงการ International Teacher Program เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมให้กับนักเรียน 

ถึงแม้ว่าการเรียนทางไกลจะช่วยทดแทนปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลได้ แต่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนสนใจเข้ามาเป็นครูน้อยลงในช่วงวิกฤติ เพราะไม่มีใครอยากเป็นครูเพื่อสอนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนที่จะได้พบกับนักเรียนจริงๆ อีกทั้งโควิด-19 ยังทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาโรคระบาด มากกว่าการอุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่เดิม ทำให้โรงเรียนในเขตที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ แม้เทคโนโลยีจะเติบโตและก้าวไกล แต่การเรียนออนไลน์ก็ยังคงไม่สามารถแทนที่การเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติได้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่ขาดหายไป

 

อ้างอิง:

editor

related post