วีระชาติ กิเลนทอง: เมื่อเด็กปฐมวัยไม่รู้ว่าอะไรคือ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก

ศาสตราจารย์เจมส์ เจ. เฮคแมน (James J. Heckman) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชาวอเมริกัน ศึกษาเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ แล้วพบว่า การลงทุนกับเด็กช่วงปฐมวัย (แรกเกิด-6 ขวบ) จะให้ผลคุ้มค่าถึง 7-12 เท่าในอนาคต และว่ากันตามหลักเศรษฐศาสตร์ หากการลงทุนนั้นเกิดขึ้นเร็ว ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย