มีชัย วีระไวทยะ “เราประเมินศักยภาพโรงเรียนต่ำไป โรงเรียนทำอะไรได้มากกว่าที่คิด”

‘โรงเรียน’ ในความหมายของ นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นได้มากกว่าสถานที่ร่ำเรียนของเด็กๆ แต่โรงเรียน คือหัวใจสำคัญการในพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชนโดยรอบ