เด็กเปราะบาง

‘อาหารโรงเรียนฟรี’ ช่วยเด็กชาวเวลส์อยู่รอดได้ในระบบการศึกษา

จากรายงานของ BBC News เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2021 พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ของเด็กในเวลส์ (Wales) มีฐานะยากจน และเวลส์ยังเป็นประเทศที่เด็กมีฐานะยากจนที่สุดในกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรอีกด้วย จากการรายงานของสหพันธ์พิทักษ์เด็ก (Save the Children) ในปี 2019-2020 ก่อนมีการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า 31 เปอร์เซ็นต์ของเด็กในเวลส์มีฐานะยากจน เทียบกับอังกฤษที่มี 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ อยู่ที่ 24 เปอร์เซ็นต์  แม้ว่าแผนการยุติความยากจนของเด็กที่รัฐบาลขีดเส้นไว้ภายในปี 2020 จะถูกยกระดับความสำคัญขึ้นมา ทว่าตัวเลขความยากจนกลับไม่ลดลง เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19  กล่าวคือ ก่อนเกิดการระบาด เด็กในประเทศเวลส์กว่า 200,000 คน มีฐานะยากจน และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ต่ำ ดังนั้นเมื่อรายได้ที่มีน้อยอยู่แล้ว ประกอบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้น ทำให้รายได้ของพวกเขายิ่งลดลง จนประสบกับปัญหาหนี้สินตามมา การเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเสื้อผ้า เครื่องทำความร้อน และอาหาร จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เมื่อแต่ละครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายรุมเร้า และยากลำบากในการซื้อหาอาหารได้อย่างเพียงพอ […]