อิตาลี

เมื่ออิตาลีล็อคดาวน์ แต่เด็ก 3 ล้านคนยังเข้าไม่ถึงการเรียนออนไลน์

ข้อมูล ณ ปลายเดือนมิถุนายน 2021 ประเทศอิตาลี ยังคงเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีประชากรผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดของโลก ทั้งยังเป็นประเทศแรกของยุโรปที่มีการล็อคดาวน์อย่างจริงจังและยาวนานกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วยุโรปอีกด้วย แม้ว่าอิตาลีจะคลายล็อคดาวน์ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2021 จากการระบาดระลอกที่ 3 แต่การล็อคดาวน์ก่อนหน้านี้ในช่วง 10 มีนาคม ถึง 3 พฤษภาคม 2020 ในระลอกแรก ส่งผลให้เด็กอิตาลีต้องขาดเรียนไปกว่า 2 เดือน และต้องหยุดต่อในเดือนกันยายน 2020 เนื่องจากคาบเกี่ยวช่วงปิดเทอม  จากการสำรวจเรื่อง การเรียนรู้ระยะไกล (learning at a distance) ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) พบว่า การขาดเรียนเป็นระยะเวลานานของเด็กอิตาลี ทำให้เด็กขาดเรียนไปทั้งหมด 65 วัน ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับเด็กในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ที่เด็กขาดเรียนโดยเฉลี่ยเพียง 27 วันเท่านั้น ผลพวงจากการล็อคดาวน์ประกอบกับระยะเวลาปิดเทอม ทำให้เด็กอิตาลีต้องประสบปัญหาขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเด็กหลายคนยังขาดแคลนอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนอีกด้วย เด็ก 1 […]