สิงคโปร์

Chua-lim Yen Chingl: ยิ่งมืดมิด แสงของดาวยิ่งเปล่งประกาย

งานประชุม Equitable Education Conference 2020 ‘All for Education’ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุม ได้รวม 60 นักคิด นักปฏิรูป และนักการศึกษา ที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มาหาคำตอบร่วมกันเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา บนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19