ประเทศยากจน

มอบการศึกษาให้เด็กผู้หญิง เท่ากับมอบทางออกจากความยากจน

การประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ G7 ครั้งล่าสุด บอริส จอห์นสัน (Boris Johnson) นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “ผมขอเรียกร้องต่อผู้นำประเทศทั่วโลก รวมถึงทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุม G7 แห่งนี้ ให้บริจาคและร่วมกันปูเส้นทางที่มั่นคงให้แก่เด็กสาวไปสู่ห้องเรียน ตระหนักถึงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นต่อการศึกษาทั่วโลกจากผลของโคโรนาไวรัส และช่วยสร้างให้โลกกลับมาดีขึ้นกว่าเดิม”  รัฐบาลอังกฤษจะแจกจ่ายงบจำนวน 430 ล้านปอนด์ ไปยังประเทศยากจนที่สุด 90 ประเทศ เป็นเวลา 5 ปี ผ่านพันธมิตรทางการศึกษาทั่วโลก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนจำนวนมากในประเทศยากจนต้องหยุดการเรียนการสอน โดยมีปัจจัยหนึ่งเนื่องจากเด็กนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเรียนได้ เพราะขาดอุปกรณ์ที่จะอำนวย  ลำพังเพียงแค่การเรียนตามปกติก็เป็นเรื่องยากมากแล้ว การเรียนออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้สำหรับเด็กในประเทศเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เด็กในประเทศมาลาวี ต้องเดินเท้าทุกเช้าเป็นระยะทางกว่า 5-6 กิโลเมตร เพื่อไปโรงเรียน การหยุดการเรียนการสอนในประเทศยากจนเหล่านี้ ก่อให้เกิดอีกความเสี่ยงสำคัญหนึ่งตามมา คือ เมื่อพ้นจากวิกฤติและกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว เด็กจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง อาจไม่ได้กลับเข้าเรียนตามระบบดังที่เป็นอยู่เดิม  เด็กผู้หญิงในประเทศยากจน ต้องเผชิญปัญหารุนแรงและซับซ้อนกว่าเด็กผู้ชายอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะปัญหาจากการแต่งงานเร็ว การกดขี่ทางเพศ หรือการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งล้วนแล้วแต่เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้พวกเธอไม่สามารถกลับไปเรียนตามปกติได้ โดยในหลายกรณีเด็กผู้หญิงเหล่านี้ก็ไม่เคยได้กลับไปเรียนตามระบบอีกเลย […]