ท้องถิ่น

สมใจ สุวรรณศุภพนา: แก้โจทย์การศึกษาด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Equitable Education Conference 2020 ‘All for Education’ ภายในวงเสวนาได้รวม 60 นักคิด นักปฏิรูป และนักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อโลกตลอดครึ่งศตวรรษ มาร่วมหาคำตอบในประเด็นความเสมอภาคทางการศึกษาบนความท้าทายใหม่ของโลกหลัง COVID-19 สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต หนึ่งในผู้นำท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผ่านนโยบายที่เรียกว่า ‘พิมพ์เขียวการศึกษา’ (blue print) ที่มีหัวใจหลักในการทำงานคือ ‘กระจายอำนาจ เพื่อรู้จักคน รู้จักพื้นที่ รู้จักปัญหา’ อย่างที่ทราบกันดีว่า ภูเก็ตขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามสมบูรณ์ในเชิงธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ทว่านอกจากความงดงามของบ้านเมืองแล้ว ภูเก็ตยังถูกขนานนามว่าเป็น ‘นครแห่งการเรียนรู้’ อีกด้วย การทำพิมพ์เขียวทางการศึกษานั้นจะต้องอาศัยกระบวนการจัดทำแบบแผนการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเฉพาะตัว มีการทบทวน ติดตาม และบันทึกข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่อย่างละเอียด ทำให้นักเรียนภายใต้สังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีจำนวนกว่า 9,800 คน ได้รับการดูแลและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมทั่วถึง “วันนี้เทศบาลนครบาลภูเก็ตเน้นการทำงานแบบกระจายอำนาจ เริ่มจากการทำแผนการศึกษา ซึ่งสามารถจัดทำได้ในทุกระดับชั้น ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ” นายกฯ สมใจ […]