Read

เพศศึกษากับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแอฟริกา

เพศศึกษากับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแอฟริกา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกด้าน แม้แต่ในมิติเรื่องเพศ รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กวัยรุ่นหลุดจากระบบการศึกษา ทั้งที่ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงหลักสูตรเพศศึกษา นี่จึงเป็นผลลัพธ์ปลายทางอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การที่เด็กทุกคนไม่ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวได้ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากรหลายด้านอย่างเช่นแอฟริกา

ประเทศเคนยาเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ประสบปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในอัตราที่สูง โดยมีการสำรวจในจังหวัดแห่งหนึ่งของเคนยาซึ่งมีสถิติระบุว่า วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 1,840 คน มีจำนวน 60.3 เปอร์เซ็นต์ที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และในจำนวนนี้มี 42 เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แน่นอนว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่งผลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดำรงชีวิตในสังคม

จากการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงเหล่านั้น พบว่า สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ต่อมา เมื่อเคนยาได้พยายามพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนเพศศึกษาให้เข้าถึงนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในเขตเมือง ปรากฏว่าช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นได้ถึง 66 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่เข้าไม่ถึงความรู้เรื่องเพศศึกษาก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 

นอกจากปัจจัยด้านการศึกษาแล้ว สภาพสังคมก็มีส่วนอย่างมากต่อการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของคนในสังคม หรืออิทธิพลจากศาสนา กรณีหนึ่งที่สะท้อนปัญหาการเข้าถึงเพศศึกษาคือการที่ เซยูม อันโตนิโอส (Seyoum Antonios) บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศเอธิโอเปียและเป็นผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษนิยมคริสเตียน แสดงความคิดเห็นต่อต้านการเรียนการสอนหลักสูตร Comprehensive Sexuality Education (CSE) ในโรงเรียน เพราะเกรงว่าจะมีการสอนให้นักเรียนเห็นว่าการรักเพศเดียวกันและการทำแท้งเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักคำสอนทางศาสนา ปรากฏว่ามีคนเห็นด้วยจำนวนมากและอาจนำมาสู่การปิดกั้นไม่ให้นักเรียนเข้าถึงเพศศึกษาตามมา 

กรณีดังกล่าวทำให้นักวิจัยมีความกังวลอย่างมากถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเอธิโอเปียมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของแอฟริกา และอายุเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 19.5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยที่ควรเข้าถึงเพศศึกษาอย่างถูกต้อง และเอธิโอเปียยังคงมีอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอัตราการทำแท้งสูง เพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

อันที่จริงแล้ว องค์การสหประชาชาติ (United Nations) มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการสนับสนุนการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน และปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศ เช่นเดียวกับองค์การยูเนสโก (UNESCO) เองก็พยายามสนับสนุนรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในแอฟริกา ให้มีการพัฒนานโยบายเสริมสร้างการศึกษาด้านสุขภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม แต่กลับถูกต่อต้านจากในบางสังคม 

โจแอนนา เฮรัท (Joanna Herat) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการศึกษาของยูเนสโก แสดงความเห็นว่า “การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิทธิมนุษยชนของทุกคน และหลักสูตร CSE ก็เป็นส่วนสำคัญ แต่อาจมีความละเอียดอ่อนในบางภูมิภาค และคนบางกลุ่มที่ให้ข้อมูลผิด เนื่องจากความกลัวและข้อกังวล”

การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงจัดหลักสูตรเพศศึกษาที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาในประเด็นทางเพศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

ที่มา:

editor

related post